Informace o nás

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje je důležitou složkou organizační výstavby Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Vedení tohoto orgánu volí delegáti jednotlivých okresů z řad funkcionářů okresních sdružení, v našem případě z Okresních sdružení hasičů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha východ, Praha západ, Příbram a Rakovník. Úkolem je koordinovat činnost OSH dle směrnic a úkolů ústředí (SH ČMS), organizovat a zajišťovat krajské akce a dbát nad součinností odborných rad.

Rozhodujícím orgánem je Výkonný výbor  KSH složený z jednotlivých starostů Okresních sdružení. Tito členové ze svých řad volí starostu Krajského sdružení hasičů podle platných Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, schválených  5. řádným sjezdem SH ČMS  v červenci roku 2015. Výkonný výbor KSH v čele se svým starostou je volen na pětileté období.

 

 

Středočeská hasičská základna je v rámci 12 OSH složena celkem z 1227 Sborů dobrovolných hasičů. Členskou základnu tvoří 52 246 hasičů, z toho je 6949 mladých hasičů do 18 let. V kraji je celkem 873 dobrovolných jednotek požární ochrany, které se svými 8 058 členy tvoří po kraji Vysočina nejsilnější zásahovou hasičskou základnu.  Soutěžních družstev v rámci kraje evidujeme 1020 a družstev mladých hasičů je v kraji 404.

(údaje k 31.12.2014)

 


 

Historie projektu

Stránky KSH Středočeského kraje se ve své nové podobě představily před vedením KSH v říjnu 2015. Na původní stránky nový projekt nenavázal, protože byly delší dobu neaktivní. Na jejich vzniku se největší měrou podílely OSH Praha západ a Příbram. Stránky si kladou za cíl, oslovit a zaujmout nejenom členy SH ČMS a odbornou veřejnost ve Středočeském kraji, ale i laickou část návštěvníků internetu.